madrass med tryckavlastning

Om man har nedsatt rörlighet är det viktigt att förebygga trycksår. Det kan man göra genom att ändra ställning med jämna mellanrum, hålla huden mjuk och genom att använda speciella avlastningsskydd.

Man vet också att näringsrik kost är viktigt för att minska risken för trycksår.

Dessvärre drabbas många personer av trycksår varje år. Många får sina skador när de vårdas på sjukhus trots att det finns mycket kunskap om hur man förebygger den här typen av skador. Därför känns det viktigt att upplysa om att det finns bra förebyggande produkter man kan fråga om ifall man är orolig.

Är du osäker på om du eller någon i din närhet har rätt avlastning kan du alltså ta upp frågan med vårdpersonal och läkare. Det finns som sagt många sorters avlastningsskydd att välja bland och kan de inte erbjuda det du söker finns specialbutiker med medicinsk utrustning att vända sig till. Tyvärr kan det bli dyrt, men det kan vara bra att veta att alternativet finns.

Det finns flera olika typer av avlastningsskydd att välja mellan. Dessa är utformade för olika behov. Man kan till exempel köpa sittdynor, madrasser eller hälskydd med tryckavlastande effekt.

De tryckavlastande skydden är mer eller mindre avancerande. Behovet avgör vilket skydd som lämpar sig bäst.

De mindre avancerade skydden är gjorda i material som formar sig efter kroppen. Ungefär som tempurmadrasser. Mer avancerade skydd har en yta med struktur eller tryckavlastning som varierar med hjälp av automatisk luftväxling. I samband med att luften växlas ändras också belastningen på kroppen: där det tidigare fanns tryck blir det nu avlastning.

Riktigt avancerade skydd med luftväxling kommer med olika förinställda program så att man kan variera växlingsintervall utifrån behov.

Avancerade skydd kan också vara zonindelade för att optimalt kunna avlasta olika delar av kroppen såsom hälar, höfter och huvud.

När man ska förebygga trycksår är det dessutom viktigt att kroppen håller en bra temperatur. Därför är det viktigt att skyddet inte ökar kroppstemperaturen utan i möjligaste mån låter huden andas.

Förutom madrasser, dynor och hälskydd finns speciellt utformade skydd även för till exempel huvud, armbågar och ben.

Tryckavlastande produkter används inte bara i förebyggande syfte utan även för att behandla trycksår. Har en skada uppstått behövs ordentlig omvårdnad och avancerade avlastningsprodukter för att såret ska läka ordentligt. Ett trycksår ska alltid behandlas av någon som är medicinskt kunnig. Därför ska du alltid vända dig till vården om du har fått ett trycksår.

Av uppenbara skäl är det viktigt att förebygga och behandla små trycksår innan de växer sig större. Smärta och infektionsrisk är två av faktorerna med trycksår som skapar stort lidande hos de drabbade.

Sjukhusvistelse är som sagt inte någon garanti för att slippa trycksår. SKL:s årliga trycksårsmätning från 2017 visade att 10% av patienterna i vården får trycksår. Mycket dystra siffror som förhoppningsvis sjunker framöver.