Parkering för rörelsehindrade

Jag är glad över att bo i ett land där man tar tillgänglighet för alla på stort allvar. Mycket har förändrats sedan jag var liten då bussarna hade trappsteg och många övergångsställen hade höga trottoarkanter. I dag har vi tröskellösa bussar som niger när det är dags för på och avstigning. Många övergångsställen har också gjorts om för att underlätta för rörelsehindrade att ta sig från den ena trottoaren till den andra.

Självklart kan tillgängligheten alltid bli bättre. Samhället är långt ifrån perfekt men jag gillar att vi har blivit bättre på att tillgängliggöra det offentliga rummet för alla. I dag är det självklart att ha ett tillgänglighetsperspektiv när man ska renovera eller bygga om vilket är mycket positivt.

Jag läste en gång om en kommun som lät de ansvariga för tillgängligheten i kommunen testa att själva ta sig fram i rullstol under en dag, något som inte visade sig vara helt enkelt och som gav de ansvariga en helt ny insikt i vilka problem rörelsehindrade ofta ställs inför. Egentligen borde vi alla testa på detta någon gång under livet för att på allvar kunna förstå de svårigheter som hindrar rullstolsburna och rollatorförare från att ta sig fram i samhället. Om vi alla får större insikt i dessa problem så tror jag att fler automatiskt kommer försöka påverka utvecklingen i rätt riktning.

Allt kan naturligtvis inte heller handikappanpassas. Kulturskyddade områden eller byggnader är förstås inget man ska ge sig på och förändra utan vidare. Istället får man försöka klura ut nya hjälpmedel som kan användas utan att göra åverkan på exempelvis byggnader. De klassiska ramperna är aldrig fel till exempel, något du som butiksägare med trappsteg upp till butiken kan ha i åtanke! Sätt då gärna upp en skylt som tydligt visar att det finns möjlighet för rörelsehindrade att ta sig in i butiken.

Har du butik, restaurang, kontor eller annan typ av offentlig verksamhet så sök på nätet och se vad du kan göra för att göra din lokal mer handikappvänlig, något som i längden ger dig mer kunder. Tänk också på att handikappanpassning inte bara handlar om att göra verksamheten anpassad till personer med olika typer av rörelsehinder, det finns många olika typer av handikapp bland annat synproblem, så tänk även på detta när du jobbar med att tillgängliggöra din butik/restaurang.